4.4.2016

Mansen Mörinät 2016 – tulevaisuuden positiiviset odotukset

Mansen Mörinät 2016 avautui positiivisten tulevaisuuden näkymien tunnelmissa. Pirkkalassa ovet olivat avoinna maarakennusalan ammattilaisille ja alasta muuten kiinnostuneille perjantaina 1.4. ja lauantaina 2.4.

Rakennusteollisuus RT ry on ennustanut ehkä hieman yllätyksellisesti vuodelle 2016 2,5 % kasvua rakentamisen volyymeissä. Rakentamisen kasvu on siis voimakkaampaa kuin BKT:n kasvu, jonka on ennakoitu kasvavan noin 1,0 %. Taantumankin aikana kasvaneen korjausrakentamisen lisäksi myös uudisrakentaminen on lähdössä nousuun. Infra rakentaminen on ala, joka edelleen odottaa valtion päätöksiä. Rakentamisen kasvu ei ole tasaista kautta maan. Voimakkain kasvualue on pääkaupunkiseutu, mutta myös Tampereella odotetaan vilkasta rakentamista.

Uusien maarakennuskoneiden kauppa kääntyi vuoden 2015 lopulla kasvuun. Koko vuonna toimitettiin Teknisen Kaupan keräämien tilastojen mukaan noin 5,6 % enemmän kuin vuonna 2014. Valmistajien tilastot näyttävät kasvun jatkuvan vuonna 2016. Uusien koneiden kaupan nousu tuntuu varsin loogiselta, koska töistä on poistumassa vuosien 2007 ja 2008 suuret ikäluokat. Korvausinvestointien tarve lisääntyy. Niinpä Teknisen Kaupan Maarakennusjaosto ennakoikin konekaupan kasvua koko vuodelle 2016.

Kehityksen jatkuminen positiivisina ja erityisesti Infran kannalta on olennaista muutamat valtiovallan päätökset. Positiivisen ilmapiirin ja yritysten tulevaisuuden tueksi valtiovallalta odotetaan päätöksiä Raide-Jokeri hankkeelle pääkaupunkiseudulla ja Tampereen pikaraitiotielle. Yksityisen puolen suuret teollisuusinvestoinnit, kuten biomassatehdas Äänekoskella ja atomivoimala Pyhäjoella poikivat omalta osaltaan Infra rakentamista, mutta ajallisesti rajallisina eivät anna tukevaa pohjaa Infra rakentajien liiketoimiin.

Lisätietoja:

Kari Kokkonen
Tekninen Kauppa, Maarakennusjaosto, puheenjohtaja
Suomen Rakennuskone Oy, toimitusjohtaja
puhelin 050 555 4950